உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்
டெராகாபி - TeraCopy

டெராகாபி - TeraCopy முந்தைய பதிப்புகள்

குறிப்பு! - டெராகாபி - TeraCopy மென்பொருளின் புதியபதிப்பு உள்ளது. br>அதனைப்பெற பின்னுள்ள இணைப்பின் மீது சொடுக்கவும் டெராகாபி - TeraCopy புதிய பதிப்பு

பாதுகாப்பாகக் கோப்புகளை பிரதியெடுக்கிறது.

மிகப்பழைய பதிப்பு

மென்பொருள் பதிப்பெண் 2.3 Beta 2
வெளியீட்டு நாள்: 29 Jan, 2013 (5.3 வருடங்களுக்கு முன்) பதிவிறக்கம்

இதற்கு முந்தைய பதிப்பு

மென்பொருள் பதிப்பெண் 3.3 beta
வெளியீட்டு நாள்: 10 Mar, 2018 (1.4 மாதங்களுக்கு முன்) பதிவிறக்கம்


பதிவிறக்கம் செய்ய விரும்பும் டெராகாபி - TeraCopy பதிப்பெண்ணைத் தேர்வு செய்க

மென்பொருள் பதிப்பெண் இணக்கம் வெளியீட்டு நாள் அளவு பதிவிறக்கம்
டெராகாபி - TeraCopy 3.3 beta சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் எம் இ, சாளர இயங்குதளம் 2000 10.03.2018 4.36MB பதிவிறக்கம்
டெராகாபி - TeraCopy 3.26 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் எம் இ, சாளர இயங்குதளம் 2000 14.10.2017 4.36MB பதிவிறக்கம்
டெராகாபி - TeraCopy 3.21 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் எம் இ, சாளர இயங்குதளம் 2000 20.09.2017 4.40MB பதிவிறக்கம்
டெராகாபி - TeraCopy 3.2 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் எம் இ, சாளர இயங்குதளம் 2000 11.07.2017 4.35MB பதிவிறக்கம்
டெராகாபி - TeraCopy 3.12 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் எம் இ, சாளர இயங்குதளம் 2000 19.05.2017 4.32MB பதிவிறக்கம்
டெராகாபி - TeraCopy 3.1 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் எம் இ, சாளர இயங்குதளம் 2000 05.05.2017 4.32MB பதிவிறக்கம்
டெராகாபி - TeraCopy 3.0.8 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் எம் இ, சாளர இயங்குதளம் 2000 16.03.2017 4.23MB பதிவிறக்கம்
டெராகாபி - TeraCopy 3.0 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் எம் இ, சாளர இயங்குதளம் 2000 23.02.2017 4.28MB பதிவிறக்கம்
டெராகாபி - TeraCopy 3.0 RC2 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் எம் இ, சாளர இயங்குதளம் 2000 01.02.2017 2.54MB பதிவிறக்கம்
டெராகாபி - TeraCopy 3 RC சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் எம் இ, சாளர இயங்குதளம் 2000 24.11.2016 2.54MB பதிவிறக்கம்
டெராகாபி - TeraCopy 3.0 Beta 2 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் எம் இ, சாளர இயங்குதளம் 2000 11.08.2016 2.54MB பதிவிறக்கம்
டெராகாபி - TeraCopy 3.0 beta சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் எம் இ, சாளர இயங்குதளம் 2000 27.05.2016 2.54MB பதிவிறக்கம்
டெராகாபி - TeraCopy 3.0.a5 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் எம் இ, சாளர இயங்குதளம் 2000 22.11.2015 2.54MB பதிவிறக்கம்
டெராகாபி - TeraCopy 3.0.a4 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் எம் இ, சாளர இயங்குதளம் 2000 08.10.2015 2.54MB பதிவிறக்கம்
டெராகாபி - TeraCopy 3.0.a3 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் எம் இ, சாளர இயங்குதளம் 2000 03.03.2015 2.54MB பதிவிறக்கம்
டெராகாபி - TeraCopy 3.0.a2 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் எம் இ, சாளர இயங்குதளம் 2000 18.02.2015 2.50MB பதிவிறக்கம்
டெராகாபி - TeraCopy 2.3 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் எம் இ, சாளர இயங்குதளம் 2000 08.12.2013 2.50MB பதிவிறக்கம்
டெராகாபி - TeraCopy 2.3 Beta 2 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் எம் இ, சாளர இயங்குதளம் 2000 29.01.2013 2.50MB பதிவிறக்கம்
டெராகாபி - TeraCopy 1.22 சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் எம் இ, சாளர இயங்குதளம் 2000 18.08.2007 0.47MB பதிவிறக்கம்

அஸ்ட்ரோ செய்திமடல்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிடுங்கள்
புதிய, இனிய பொருள்களைப் பற்றி நான் அறிய ஆசைப்படுகிறேன்.
மேலும் இலவச விளையாட்டுக்கள், விளக்கங்கள் மற்றும் கேளிக்கை வழங்குதல்களையும் பெறுங்கள்
சந்தாதார் ஆகு.
நாங்கள் உங்கள் தனியுரிமையை மதிக்கிறோம்